Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co vidět ve Finsku - Alandy III. část

7. 12. 2011


Administrativní dělení Aland – hlavní Alandský ostrov

Hlavní alandský ostrov má 16 menších celků, finsky kunta, švédsky kommun, které jsou rozděleny do 3 okresů, finsky seukunta, švédsky ekonomisk region. Klasifikace je postavena na staré farní klasifikaci, založené na příslušnosti obyvatel do stejného kostela. V praxi to znamená, že centrem je starý kostel.

Seznam těchto celků:

Mariehamn

Jomala

Finström

Lemland

Saltvik

Hammarland

Sund

Eckerö

Föglö

Brändö

Geta

Vårdö

Lumparland

Kumlinge

Kökar

Sottunga


 

 

 

076_cesticka.jpg

 

077_cesticka_mraky.jpg

 

 

 

Specifika Aland

Unikátní je nedotčené a nádherné skalnaté podloží, s typickou červenou barvou alandské žuly. Se svými 6500 ostrovy Alandy nabízejí ostrůvky života, kde je moře všudepřítomné. A mimochodem, Alandy mají nejvíce slunečního svitu v době od května do srpna ze všech severských zemi.

Pro Alandy jsou též charakteristické májky letního slunovratu s barevnými ornamenty a dále staromódní větrné mlýny. Ty jsou opravdu skoro všude, až to vytváří dojem, že každý baráček má svoji když už ne soukromou větrnou elektrárnu, tak alespoň větrný mlýn.

Další vyjímečnost Aland spočívá v tom, že se jedná o jedinou oblast ve Finsku, která nemá dva oficiální jazyky. Zbytek Finska je totiž dvojjazyčný.


 

142_lembote_cesticka.jpg

 

113_vetrny_mlyn.jpg

 

 

 

Jomala

Region má 4102 obyvatel a rozlohu 686,96 km2, z nichž 544,53 km2 tvoří voda. Jedná se o největší venkovskou oblast podle počtu obyvatel. Většina lidí pracuje v sektoru služeb, ale stále silné postavení v rámci obce má tradiční práce v zemědělství. Centrem regionu je Gottby.

Není přesně známo, jak vzniklo jméno Jomala, ale byla předložena teorie, že „jom“ pochází z jména Vikingského boha Joma a „ala“ znamená místo. Tedy Jomala by znamenalo „místo, kde je uctíván Jom“. Nicméně „Jomala“ je jméno Boha často se vyskytující u mnoha ugrofiských národů.

Jomala byla osídlena kolem roku 2000 př.n.l.

Předtím, než bylo v roce 1861 založeno hlavní město Mariehamn, tak poloostrov, kde se nyní nachází, byl součástí Jomaly.

Vzhledem k tomu, že Jomala patří do švédsky mluvící oblasti Finska, je každoročně slaven letní slunovrat vztyčením májky. Bývala to pocta slunci v dávných dobách. Slavnosti sklizně se konají každý rok v září.

Jomala sousedí s Lemlandem na jihozápadě, Mariehamnem na jihu, Hammarlandem na severozápadu, Finströmem na severu a Sundem na severovýchodě.

Obce: Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Djurvik, Gottby, Gölby, Hammarudda, Hinderböle, Ingby, Jomalaby, Karrböle, Kila, Kungsöby, Möckelby, Möckelö, Norrsunda, Rasmansböle, Ringsböle, Sviby, Södersunda, Torp, Ulvsby, Vargsunda, Västansunda, Västerkalmar, Ytterby, Ytternäs, Ödanböle, Önningeby, Österkalmar, Överby.


 

 

 

 

 

znak_alandy_jomala.jpg

 

 

 

Djurvik

Dva kilometry západně za Gottby a 4km od hlavní silnice se nachází poklidná vesnička Djurvik s pohledem na záliv.


 

074_djurvik.jpg

 

072_zapad_balt_ii.jpg

 

 

 

Jomalský kostel Sv. Olafa

Kostel v Jomale je věnován patronu Aland, Sv. Olafovi. Jedná se o nejstarší kamenný kostel na Alandách a nachází se v obci Prästgården. Zároveň se jedná o finský nejstarší farní kostel z umělého kamene – nejstarší kamenná stavba. Jde o románský kamenný kostel s gotickými detaily. Nejstarší část kostela pochází z 12.století. Díky výborné akustice je kostel oblíbeným místem pro koncerty. Oltářní obraz „Ježíš zklidňuje bouři“ namaloval Alexander Frosterus-Såltini v roce 1900.

Věž kostela je vysoká 52 metrů a je zde umístěn památník pro všechny Alanďany, kteří se odstěhovali. Je zde též pohřben „Král Aland“ - Julius Sundblom.

Za starých časů bylo na východní straně kostela velké panství.


 

063_jomala_kyrka.jpg

 

063_nahrobek.jpg

 

 

 

Julius Sundblom

Julius Sundblom /22.6.1865, Jomala – 23.8.1945/ byl editor a politik na Alandských ostrovech. Po vyhlášení nezávislosti Finska v roce 1917 se stal jedním z vůdčích osobnosti hnutí na Alandách. Hnutí s cílem vrátit Alandy ke Švédsku vyústilo v Alandskou krizi. Před vyřešením krize byl Sundblom spolu s Carlem Björkmanem zatčen finskou policií, obviněn z velezrady a strávil několik dnů ve vězení.

V roce 1922 se Sundblom stal prvním mluvčím Landstingetu /později nazývaném Lagtinget/, jehož činnost byla zahájena v souladu s finským zákonem o autonomii z roku 1920 jako součást řešení Alandské krize.


 

064_kostel.jpg

 

067_detail.jpg

 

 

 

Svatý Olav /Olaf II. Norský/

Olaf II. Svatý či Olaf II. Haraldsson /995-1030/ byl norský král v letech 1015 až 1028. Během jeho života se mu přezdívalo Tlustý a po jeho kanonizaci je znám jako Svatý Olaf.

Král Olaf II. Haraldsson byl ve staronorštině a moderní islandštině nazýván Oláfr hinn helgi. Vsoučasné norštině se používá jméno Olav, což se dříve psalo též Olaf. V dánštině se jeho jméno píše Oluf, ve švédštině Olof. Jeho ostatní jména Oláfr hinn helgi, Olavus rex a Olaf, užívaná v angličtině,jsou běžně zaměňována.

Olaf je všeobecně považován za hlavního strůjce obrácení a konečného upevnění pozice křesťanství v Norsku.

Norský královský řád svatého Olafa byl založen roku 1847 Oskarem I., králem norským a švédským, na paměť krále Olafa. Je nazýván Rex Perpetuus Norvegiæ, Věčný král Norska, již od 13. století. Svatý Olaf bývá vyobrazován s vikingskou sekerou.

Jedinou zemí držící svátek na počest svatého Olafa 29. července jsou Faerské ostrovy.


 

 

059.jpg

 

084_cesticka_ovecky.jpg

 

 

 

 

Finström

Oblast má 2514 obyvatel, z toho 93,8% švédsky mluvících a 3,4% má finštinu jakožto první jazyk. Rozkládá se na ploše 172,48 km2, z čehož 49,23 km2 tvoří voda.

Finström začal být více obýván za éry Vikingů. Kostel sv. Michaela je jedním z nejstarších na Alandách, nejstarší části pocházejí z 12.století. Grelby je obec, kde král Gustav Vasa zůstal několik dnů na jaře roku 1556 společně se svým doprovodem čítajícím 312 lidí. Král Gustav IV. Adolf tam také pobýval před ztrátou Finska šest týdnů v létě 1808. V tu dobu probíhala Finská válka mezi Švédskem a ruskou říší, kdy v důsledku války Švédsko přišlo o Finsko, které bylo připojeno k Rusku.

Oblast se nachází přímo v centru pevniny Aland a je lemována pěti okresy: Sundem na východě, Saltvikem na severovýchodě, Getou na severu, Hammarlandem na západě a Jomalou na jihu.

Jednoznačným centrem ekonomiky je Godby. Největším zaměstnavatelem je Optinova se 130 zaměstnanci, vyrábějící plastové díly pro lékařské účely. Dalším důležitým předmětem podnikání je též cestovní ruch. Zemědělské produkty jsou pěstovány především v severní části oblasti a jedná se o jablka a různou zeleninu. Pro některé obyvatele je důležitým zdrojem příjmů rybaření. Dříve to bývala ještě pila v přístavu.

Obce: Bambola, Bartsgårda, Basto, Bergo, Bjärström, Brantsböle, Emkarby, Enbolsta, Finström, Godby, Grelsby, Kulla, Markusböle, Ottböle, Pettböle, Pålsböle, Rågertsböle, Strömsvik, Stålsby, Svartsmara, Tjudö, Torrbolsta, Tärnbolsta, Västanträsk, Ämnäs.


 

znak_alandy_finstrom.jpg

 

 

Finströmský kostel sv. Michaela

Kostel Sv. Michaela v Pålsböle je krásný kamenný kostel s nástěnnými malbami a dřevěnými plastikami ze středověkých časů. Jedinečné a dobře zachované nástěnné malby ze 13.století zdobí stěny kostela, kde se mimo jiné nacházejí středověké sochy lidských tváří.

Socha jednoho z protagonistů alandského vzdělávacího systému, vikáře Franse Pettera von Knorring, je umístněna v kostelní bráně. Na stejném místě se též nachází Frihetsstenen /“Kámen svobody“/, postavený na památku rolnického povstání v letech 1808-1809.

Kostel má kapacitu pro 435 osob a 18-ti hlasé varhany, postavené Hansem Heinrichem v roce 1974. Nahradily staré varhany, jejich historie sahá až do roku 1768. Tento orgán je stále provozuschopný a lze ho nalézt na církevní verandě. Kazatelna kostela pochází z roku 1600, což je docela vzácné, stejně jako umístnění oltáře na pravé straně.


 

098_socha.jpg

 

 

104_interier_svcka.jpg

 

 

 

 

Frans Peter von Knorring

Frans Peter von Knorring /1792-1875/ byl sociální reformátor na Alandách. Působil jako vikář ve Finströmu v letech 1834-1875 a uspořádal vzdělávací systém na Alandách, který zahájil na základní škole v Godby v roce 1853. Školní osnovy se týkaly převážně zemědělství. Byl ale všestranným člověkem, který publikoval knihy z mnoha oblastí, jako je lingvistika, geografie, pedagogika a ekonomika a též v roce 1868.založil první noviny na Alandách.

Na jeho počest byly vztyčeny dvě sochy, jedna v Mariehamnu a jedna v kostele ve Finströmu.


 

100_kostel.jpg

 

 

110_situleta_kostelik.jpg

 

 

 

 

Godby

Godby je po Mariehamnu druhá největší zastavěná plocha na Alandách. Je obýváno 869 obyvateli, neboli jedna třetina oblasti. Součástí infrastruktury je lékárna, banka, pošta, plavecká hala, kadeřnictví, čerpací stanice, hotel a zdravotní středisko.

Pro nás se zde naskytla jediná možnost občerstvení na Alandách. Vedle benzinky jsme objevili motorkářskou hospodu s drsnou atmosférou, kde jsme obsluhu přesvědčili, aby nám za 10€ usmažili rybu a hranolky. Byli jsme tam jediní zákazníci.

Finská občanská válka byla součástí národních a společenských nepokojů, způsobených první světovou válkou (1914–1918) v Evropě. Válka ve Finsku probíhala od 27. ledna do 15. května 1918 mezi jednotkami finských sociálních demokratů, běžně označovaní jako "Rudí" (punaiset), a konzervativci, vedenými finským senátem, běžné nazývaní "Bílí" (valkoiset). Rudým se dostávalo podpory z Bolševického Ruska, zatímco bílým z Německa. Do ledna 2009 žil poslední účastník této války - Aarne Arvonen. Bojoval za "Rudé" a zemřel ve věku 111 let.

Během finské občanské války se bojovalo v Godby. V roce 1918 proběhl boj mezi bílým Nystadským sborem na jedné straně a Rudou gardou a ruskými vojáky z Turku na straně druhé. Rudí byli podpořeny i dělostřeleckou palbou ze Salis baterie. Velitel Rudé gardy Harry Borg byl v bitvě u Godby zabit. Bitva skončila vítězstvím bílých, rudí ztratili tucet mužů. Celkově byla bitva málo významná.


 

088_godby.jpg

 

103_kotva.jpg

 

 

 

Höga C, rozhledna Uffe på berget

Nachází se za Godby na mostě na silnici Mariehamn-Sund, jižně od mostu do Sundu. Pro cyklisty: řiďte se ukazatelem Bomarsund a Kastelhoms, nenechte se vyvést z míry, rozhledna je několik kilometrů za Godby. Jedná se o komplex s kavárnou a 30 m vysokou vyhlídkovou věží. Kavárna byla v době naší návštěvy nejenom zavřená, ale působila vybydleně – vymlácené okna, rozbitý interiér. Takže se nekonala inzerovaná káva a palačinky. Na venkovní terase foukalo a podle cedule bylo vstupné na rozhlednu 2€, ovšem nebylo kde a komu je zaplatit. Z rozhledny jsme byli odměněni impozantními výhledy na poloostrov.


 

092_rozhledna.jpg

 

095_z_rozhledny_jezero_lesy.jpg

 

 

 

Svartsmara

Svartsmara je vesnice ležící ve vnitrozemí provincie Finström. Kolem roku 1800 čítala populace 300, v současnosti má jen asi 100 obyvatel. V obci najdeme větrný mlýn a v době letního slunovatu májky.

V obci a okolí bylo nalezno několik vikingských hrobů a starožitností. Za zmínku stojí dvě arabské mince dokazující, že cca od roku 800 tam probíhal čilý obchod. Ve vykopávkách se dokonce nacházely šperky. Zhruba v polovině roku 1800 se v obci nacházely tesaři, kováři, ševci, soudní dvůr, základní škola, obchod s akciemi, školka, výroba mléčných výrobků a sídlo kapitána.


 

111_whipping.jpg

 

117_mraky_ii.jpg

 

 

 

Heraldika aneb soudruzi ve Švédsku udělali chybu

Znak Aland obsahuje zlaté jeleny v modrém poli.

Alandům, jakožto provincii Švédska, udělil erb před svou smrtí švédský král Gustav I. v roce 1560. Znak původně zobrazoval dva srnčí jeleny na poli s devíti bílými růžemi. Jelikož Alandy nikdy nedisponovaly zbraněmi, kterým byl erb původně určen, získal erb vyobrazení jelena, ačkoliv alandská fauna nikdy nezahrnovala jeleny.

V roce 1940 si na úřadu švédské heraldiky /Riksheraldikerämbetet/ všimli nelichotivé skutečnosti. Před téměř 400 lety byla spáchána chyba. Erb, udělený Alandům, byl původně určen pro Ölandy. Původ omylu zřejmě vznikl pro podobný název ostrovů. Ölandy, švédská ostrovy provincie kraje Småland, z toho vyšly jako oběť v tomto mišmaši. Ty totiž disponují bohatou nabídkou jelenů v královských honitbách, ale chyběla jim návaznost k devíti finským růžím v erbu. Díky tomu byly erby společné a hrubá chyba zůstala úřady nepovšimnuta po několik století.

V roce 1944 úřad pro švédskou heraldiku rozhodl o stažení Ölandského erbu a udělení grantu pro vytvoření nového erbu pro Ölandy. Příslušné orgány pro heraldiku ve Finsku se rozhodly nepřijmout původní erb s jeleny a devíti finskými růžemi.

Toto rozhodnutí vyvolalo nutnost provést dílčí úpravy na erbu pro Ölandy. Zahrnovalo mimo jiné obojek na krku jelena a mírnou změnu barev pozadí a kopyt.


 

znak_alandy_jelen.jpg

 

 

Zdroje:

wikipedia

informační brožurka z Aland

Lonely Planet - Finsko

 

Náhledy fotografií ze složky 2011 Finsko a Alandy

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář